CSA

CSA staat voor Community Supported Agriculture. Een Engelse term voor landbouw gedragen door een gemeenschap. In dit systeem worden de risico's en de opbrengsten gedeeld. Je engageert je als deelnemer om voor een heel jaar groenten en fruit af te nemen (je krijgt dus een oogstaandeel), en betaalt daarvoor een jaarlijkse bijdrage. De boer zorgt uiteraard zo goed mogelijk voor de teelten, en doet dit op een ecologisch verantwoorde manier.  Op deze manier is de boer verzekerd van een inkomen, en ben jij als deelnemer zeker van een seizoen vol lekkere, duurzame groenten en/of fruit. 

 

Wij werken in dit CSA-principe met pakketten van groenten en fruit (dus wij oogsten). Vanaf 2023 voorzien we ook CSA- zelfplukabonnementen voor het fruit (dus NIET voor de groenten). 

 

Meer info over CSA vind je op de website van het CSA-netwerk.