Huishoudelijk reglement pakketten

Goede afspraken maken goede vrienden. Onze afspraken in ons huishoudelijk reglement vormen een breed kader waaraan de boer en de pakkettendeelnemers zich zullen houden.

 

Bij inschrijving verklaar je je akkoord met ons reglement.  De gegevens die je bij inschrijving doorgeeft, zullen enkel worden gebruikt voor dat doel. Je gegevens worden niet met anderen gedeeld. 

Afspraken pakkettenabonnementen

 • Wij zorgen in onze pakketten voor een gevarieerd aanbod aan eigen geteelde, kwaliteitsvolle, biologische seizoensgebonden groenten en fruit, gekweekt met respect voor mens, natuur en bodem. Soms vullen we aan met producten van (liefst locale, kleinschalige) biologische collega's. 
 • Ons seizoen bestaat uit 38 weken, van mei tot en met januari. Eventuele wijzigingen rond de start en het einde van het seizoen en rond pakkettenvrije weken worden tijdig gecommuniceerd.
 • Het teelt-/oogstrisico wordt gedeeld met de deelnemers. VremdVeld kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Als een bepaalde teelt door externe factoren (bijvoorbeeld extreme droogte) mislukt, zal deze groente niet of maar beperkt aangeboden kunnen worden. In het tegenovergestelde geval, als een andere teelt het heel goed doet, zul je daarvan meer in je pakket terugvinden. Uiteraard doet VremdVeld alles wat nodig is om de oogst te optimaliseren.
 • De deelnemer verbindt zich ertoe tijdens het seizoen zijn pakket af te halen in het door hem/haar gekozen afhaalpunt tijdens de vastgelegde uren. Hiervoor betaalt de deelnemer een vast jaarlijks bedrag. 
 • Overschakelen naar een kleiner pakket in de loop van het jaar kan niet terugbetaald worden. Er zijn proefpakketten om in te schatten welk formaat pakket best bij je gezinssituatie past. 
 • Onze producten worden dagvers geoogst. We bieden ze ‘grof’ aan: ze zullen minimaal gekuist, gewassen, verpakt... worden.
 • De bakken waarin de groenten van het groentepakket worden aangeboden zijn eigendom van VremdVeld. De deelnemer zal zijn groenten overzetten in eigen bakken of zakken.
 • Heb je als deelnemer een keuzepakket, dan sta je zelf in voor het doorgeven van je bestelling via onze website. Je maandelijks budget werk je binnen de maand op. Eenmalig kan het maandbudget worden verschoven naar een andere maand. 

Proefpakketten

 • Het is mogelijk een proefabonnement aan te gaan voor een periode van 4 weken, zolang er nog vrije beschikbare plaatsen zijn. De proefperiode vangt aan op een willekeurig moment en eindigt na 4 weken. VremdVeld bekijkt wanneer het proefabonnement ingaat, afhankelijk van de periode in de week wanneer het is aangevraagd.
 • Het proefabonnement wordt automatisch beëindigd aan het einde van de proefperiode. VremdVeld contacteert je dan met de vraag of het wil omzetten naar een oogstaandeel. Je kunt ook spontaan (via mail of schriftelijk) laten weten of je wil overschakelen op een jaarlijks abonnement. VremdVeld stuurt je in dat geval een bevestiging. Als je geen bevestigingsmail ontvangt, neem je best even contact met ons op.

Betaling

 • Het oogstaandeel wordt betaald bij inschrijving. Pas na betaling is je inschrijving voor een oogstaandeel definitief. De prijzen zijn beschikbaar op de website. Is het moeilijk voor je om alles in 1 keer te betalen, dan kun je je betaling spreiden over 4 opeenvolgende maanden. 
 • Als deelnemer kun je ook groenten en fruit bijbestellen. Je kunt kiezen om hiervoor een vlinderabonnement aan te kopen. In het andere geval gebeurt de betaling van je bestellingen op voorhand, of bij ophaling (via Payconiq, of gepast cash).

Annuleren

 • Schrijf je in voor een abonnement, maar beslis je vóór je eerste pakket om toch je inschrijving te annuleren, dan rekenen we administratieve kost aan van 10€. 
 • Ben je ingeschreven voor een abonnement, en beslis je in de loop van het seizoen om je abonnement te onderbreken, of te verkleinen, dan betalen we geen geld terug. Je kunt wel je pakket doorgeven aan familie/vrienden/ ... uit de buurt. We werken namelijk via het principe van CSA, wat maakt dat je de boer voor een jaar steunt. De meeste kosten hebben we immers al in het begin van het seizoen gemaakt. Weet je op voorhand dat je maar een deel van het seizoen pakketten kunt afnemen, laat dit dan voor inschrijving weten, zodat we kunnen zien hoe we dit aanpakken. 

Ophaling pakketten

 • De oogstaandeelhouder haalt zijn/haar pakket af aan het VremdVeld of een ander afhaalpunt (zie website) tijdens de afgesproken uren. Het afhaalpunt blijft in principe gedurende het jaar hetzelfde. Wil je in de loop van het jaar toch je afhaalpunt wijzigen, neem dan contact op met VremdVeld. Wil je eenmalig wijzigen van ophaalpunt, kun je dit doorgeven via mail. 
 • Afhaaldag en afhaaluur zijn afhankelijk van het afhaalpunt. De oogstaandeelhouder respecteert deze dag en uur. Na het afhaaluur is het niet meer mogelijk je pakket op te halen en kun je enkel nog telefonisch contact opnemen. Zeker voor de ophaalpunten Hove, Oelegem en Borsbeek: de niet opgepikte pakketten worden na het ophaalmoment weer opgehaald door VremdVeld. Wil je nadien je pakket alsnog ophalen, moet dit op het veld zelf (daar worden ze koel bewaard). Dit enkel na telefonische afspraak met VremdVeld. 
 • Als de oogstaandeelhouder verhinderd is om het pakket af te halen, verbindt hij/zij zich ertoe iemand anders te vragen om het pakket af te halen. Als dit niet mogelijk is, neemt de oogstaandeelhouder voor het sluitingsuur contact op met de beheerder van het afhaalpunt om te kijken of er andere mogelijkheden zijn om het pakket op te halen. Als de oogstaandeelhouder het pakket niet ophaalt en de beheerder niet heeft verwittigd, mag de beheerder zelf beslissen wat hij met het achtergebleven pakket doet.
 • De beheerder van het afhaalpunt is een aanspreekpunt enkel en alleen over praktische zaken over het afhaalpunt.
 • De oogstaandeelhouder laat het afhaalpunt netjes achter en zet de bakken terug op de daarop voorziene plaats.
 • Op elk afhaalpunt zal wekelijks een afvinklijst hangen. Op deze lijst zet de oogstaandeelhouder een kruisje bij zijn/haar naam onder ‘afgehaald’. Op de afvinklijst is er ook ruimte voor een kleine opmerking. Als de oogstaandeelhouder niet het juiste pakket vindt, mag hij geen ander type pakket meenemen. De oogstaandeelhouder neemt dan onmiddellijk contact op met VremdVeld.

Algemene afspraken

 • Hou je hond op ons veld aan de leiband. Gebruik een zakje als hij ergens een hoopje heeft gelegd. Wij werken regelmatig op onze knieën en het is dan echt niet fijn om te laat te zien dat er iets lag... 
 • Volwassenen zijn altijd verantwoordelijk voor hun kinderen. VremdVeld kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen op zijn terreinen.
 • Parkeren gebeurt enkel op legale wijze. We verstoren de omgeving niet door wildparkeren tijdens het oogsten of het ophalen van de pakketten. Fietsers zien we graag komen.
 • Respect voor de anderen, de groenten, het fruit, de bloemen, de dieren en het land is de basis van ons project.
 • Klachten, opmerkingen of suggesties geef je zo snel mogelijk en schriftelijk door via info@vremdveld.be of spreek ons even aan.